Roep om meer geld Duurzaam Veilig

Dat vinden provincie, waterschappen en gemeenten die veel wegen bezitten.
De nieuwe doelstelling voor Zeeland is, dat het aantal dodelijke slachtoffers daalt naar dertig in 2010. Nu vallen er in Zeeland 45 doden per jaar in het verkeer.
Het aantal ernstig gewonden moet met ruim 150 dalen tot 442 per jaar.