Veel concerten op Zeeuwse korendag

Her en der in de provincie waren er verschillende optredens van koren.
In de Grote Kerk in Goes was de hele dag een zogenoemd korenmanifest van de zangersbond 'Zang veredelt'. De vele koorconcerten zijn voor verschillende koren aanleiding de koppen eens bij elkaar te steken om de concerten meer op elkaar af te stemmen. Dit om in de toekomst te voorkomen, dat veel concerten op dezelfde dag worden gehouden.