Plan voor meer restauratie gebouwen

Veel gebouwen dreigen te verdwijnen door geldgebrek voor restauratie.
Dat staat in een plan voor de Zeeuwse cultuurhistorie. Voor de 32 molens die gerestaureerd moeten worden is bijvoorbeeld de komende tien jaar 16 miljoen gulden nodig.
Eigenaren moeten meebetalen, maar hebben daar vaak geen geld voor. Het provinciebestuur zoekt naar een oplossing voor dit probleem.