Thuiszorg werft met eigen personeel

Voor elke nieuwe collega krijgt de aanbrenger honderd gulden.
Volgens Thuiszorg Walcheren werkt deze methode van werving veel beter dan advertenties. De organisatie heeft overigens geen tekort aan personeel, maar het verloop is vrij groot.
De bonus-actie loopt tot eind dit jaar.