Hydro Agri investeert in energie

De investering moet de marktpositie van de kunstmestfabriek in de toekomst veiligstellen.
Van het geld wordt onder meer een nieuwe stroomturbine gebouwd. Ook is dinsdag een deNOx-installatie in gebruik genomen.
Door deze installatie kan de uitstoot van schadelijke stikstofoxiden met 90 procent worden verminderd.