Protest tegen schaderegeling ganzen

Vooral ganzen maken vaak uitstapjes van natuurgebieden naar landbouwpercelen.
Het Rijk ontwierp een algemene schaderegeling voor het hele land, als onderdeel van de komende Flora en Fauna Wet. Kustprovincies zoals Zeeland en Friesland gaan niet met die regeling akkoord, omdat ze veel meer ganzen herbergen dan gemiddeld.