Zeeuwse Kunstuitleen optimistisch

Staatssecretaris Van der Ploeg van Cultuur vindt dat er meer kostendekkend moet worden gewerkt.
Ook moet er minder commerciële kunst worden uitgeleend. Volgens directeur Conijn van de Stichting Kunstuitleen Zeeland wordt in Zeeland al veel vernieuwende kunst uitgeleend en gaan de tarieven voor de uitleen van populaire werken ook al omhoog om de kosten te dekken.
terug naar inhoud .