Middelburgse school heeft beste VWO

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar middelbare schoolprestaties, dat het dagblad Trouw zaterdag heeft gepubliceerd.
Alle andere Zeeuwse VWO-opleidingen scoren gemiddeld of boven gemiddeld, op De Rede in Terneuzen na. Die zit onder het landelijk gemiddelde, ook wat betreft de afdelingen Havo en VBO.