Inwoners Sluis bang voor GSM-masten

Een inwoner van Sluis heeft protest aangetekend tegen de masten, omdat ze volgens hem een gevaar zijn voor de volksgezondheid.
Ondanks de bewering van de Gezondheidsraad en de mensen van de telefoonmaatschappij dat de masten geen gevaar voor de volksgezondheid vormen, voelden de 35 aanwezigen zich niet gerust gesteld.