Onderzoek goederenvervoer per spoor

De provincie wil vooral weten of de goederentreinen in de toekomst niet meer dwars door Goes en Kapelle hoeven te rijden.
Mogelijk is een nieuw tracé langs rijksweg A58 haalbaar. Het aantal vrachttreinen zal toenemen door de aanleg van de Westerschelde Container Terminal.
De provincie en het havenschap betalen elk 165.000 gulden voor het onderzoek.