Tarief waterschapsbelasting omhoog

Dat kost een gezin tientallen guldens meer dan dit jaar.
De stijging is onder meer een gevolg van hogere kosten door een hogere inflatie. Toch is er ook geld voor extra waterbeheerprojecten.
250 tot 300 miljoen gulden wordt onder meer besteed aan het maken van bassins die overtollig regenwater opvangen en aan het verbreden van kanalen en sloten.