"Onderzoek natuurbeheer klopt niet"

Volgens dat onderzoek werkt het beheer, waarbij boeren hun werkzaamheden zo aanpassen dat planten en dieren beschermd worden, averechts.
De Koeijer vindt dat uit de praktijk blijkt dat agrarisch natuurbeheer wel werkt en wil een tweede onderzoek.