Borsele krijgt sportconsulent

De sportconsulent moet er voor zorgen dat er meer gesport gaat worden op de basisscholen, dat ouderen meer gaan bewegen en dat jongeren op buurtniveau kunnen sporten.
Per jaar wordt er ruim 7 ton voor uitgetrokken, waarvan de gemeente Borsele en het rijk ieder de helft voor hun rekening nemen.