Regiovisie Zorg voor gehandicapten

De bedoeling is dat verstandelijk gehandicapten bewust worden wat de plannen voor hen betekenen.
Ze hebben zelf hun wensen van werken, wonen en vrijetijdsbesteding mogen inbrengen. Het is uniek voor Nederland dat zo'n aangepaste versie is gemaakt.