"Toekomst Broomchemie op het spel"

De ZMF en Greenpeace maken bezwaar tegen de vergunning die het provinciebestuur hiervoor verleend heeft, omdat de vlamvertrager volgens hen giftig is.
Volgens technisch directeur Van der Wal is het bedrijf voor 50% afhankelijk van de productie van de vertrager. Een verbod zou de doodsteek voor het bedrijf kunnen zijn.