Kilo's dode vis in watergang Goes

Dat komt omdat er rioolwater in het water terecht is gekomen.
Met instemming van het waterschap wilde de Zeeuwse Vliegvisvereniging het waterpeil verlagen in de voormalige zandwinput De Wranghe, bij de 's-Gravenpolderseweg. Daarbij werd per ongeluk de ontluchter van de pers- leiding opengezet, waardoor rioolwater in de watergang terechtkwam.
Het water is inmiddels weer schoon.