Leerproject voor leefbaar Heikant

Omdat er steeds meer voorzieningen verdwijnen, zien de dorpelingen elkaar op straat steeds minder en dreigen daarom te vervreemden van elkaar.
De dorpsraad wil dat voorkomen. Het project is een onderdeel van 'Leefbaar Heikant' en is opgezet in samenwerking met het ROC.