Waterschap plant langs polderwegen

Het grootste deel daarvan komt in Walcheren.
De aanplant is onderdeel van het groenbeheerplan in Noord- en Midden-Zeeland, waarbij langs een aantal wegen bomen en struiken worden gerooid die ziek of versleten zijn, en vervangen door nieuwe. Maandag begint het waterschap met de rooi- en plantwerkzaamheden.