Zeeuws gezin 53 minuten geen stroom

Dat is twee keer zoveel als het landelijk gemiddelde.
Het totaal aantal storingen bedroeg 112. Delta Netwerkbedrijf in Middelburg heeft dat donderdag bekend gemaakt.
De grootste storing deed zich op 30 december voor op Walcheren. Toen viel de elektriciteit op het grootste deel van het eiland meer dan vier uur uit.