Debatten over gezonde Deltawateren

Het gaat onder meer over het Veerse Meer, het Zoommeer-Volkerak, het Haringvliet en de Oosterschelde.
In die wateren zijn er problemen met bijvoorbeeld blauwalg, rottende zeesla en vervuiling. Tijdens een reeks debatten die Zeeland en Zuid-Holland samen gaan houden, moeten oplossingen worden aangedragen.