Onderzoek gemaal Braakmanpolder

Nu gebeurt het regelmatig nog dat de akkers onderlopen.
Boeren hebben daarom vorige maand scherpe kritiek geuit en schadeclaims ingediend. Met het gemaal, waarnaar een onderzoek wordt ingesteld, hoopt het waterschap Zeeuws-Vlaanderen dit soort situaties voortaan te voorkomen.