Interim-manager voor Zeeuws Museum

Alle fracties van Provinciale Staten zijn daar voor.
Dat bleek maandag tijdens de vergadering van de Statencommissie Algemeen Bestuur. De fracties geven met het aanstellen van een interim-manager gehoor aan een noodkreet van het personeel van het Zeeuws Museum.
De interim-manager wordt voorlopig voor een periode van zes maanden aangesteld.