Waterschap rooit 2000 zieke iepen

De meeste staan op Walcheren.
Op Schouwen-Duiveland zijn er 160 iepen ziek en op Zuid-Beveland 97. Er komen notenbomen, eiken, essen of platanen voor in de plaats.
Veld-iepen die heel waardevol of beeldbepalend zijn, worden preventief ingeënt. Dat kost 40 gulden per injectie per boom.
Dat is bijvoorbeeld gebeurd bij het iepenlaantje van Kleverskerke.