Delta moet doelmatiger gaan werken

Dat is nodig om de dalende opbrengsten door toenemende concurrentie op te kunnen vangen.
Dat blijkt uit het Ondernemingsplan voor 2002, dat vrijdagmiddag werd gepresenteerd. De winst stijgt dit jaar naar verwachting tot 202 miljoen euro.
Maar daar zit dan wel 134 miljoen euro bij door de splitsing van EPZ. Los daarvan is de winst nagenoeg gelijk aan die van vorig jaar.