Woningen buitengebied nu op riool

Tot voor kort loosden twaalf ervan hun afvalwater op een natuurgebied.
De waterschappen, gemeenten en de provincie kwamen overeen om de lozing van afvalwater in kwetsbare gebieden aan te pakken. Vanaf 2005 moet afvalwater van huishoudens het riool in.
In Zeeland moeten 1500 huizen worden aangesloten op de riolering, 4500 andere huizen moeten een septic-tank hebben.