Tweede ontsluiting voor Vlissingen

De gemeente heeft daarover afspraken gemaakt met Damen Shipyards, de eigenaar van scheepswerf De Schelde.
De nieuwe weg komt over het terrein van de scheepswerf te liggen. De komst van de tweede ontsluiting is een wens die al jarenlang leeft in Vlissingen.
Hoe de weg precies gaat lopen, is nog niet duidelijk.