Meer kassen in Kanaalzone bepleit

Kunstmestfabriek Hydro Agri in Sluiskil wil zijn restwarmte kwijtraken, en denkt aan ongeveer 100 hectare kassen voor Belgische tuinders ten zuiden van de fabriek in de Koegorspolder.
Maar vice-voorzitter IJsebaert van de ZLTO wil bekijken of er een gebied van 200 tot 300 hectare kan komen, waar ook plaats is voor Nederlandse tuinders.