"Meer ruimte voor water nodig"

Er wordt vooral gesproken over meer ruimte voor water en een beter beheer, om wateroverlast te voorkomen.
Op Schouwen-Duiveland worden de eerste stappen gezet voor een nieuw beheerplan, door een analyse van de situatie op watergebied. Begin volgend jaar zijn daar de eerste maatregelen te verwachten.