Delta: "beveiliging werkte niet"

De storing werd hierdoor niet tijdig opgemerkt.
Daardoor kon stikstof in de gasleidingen terecht komen. Dit meldde directeur De Back van Delta zaterdag tijdens de persconferentie over de gasstoring in Walcheren en Noord- en Zuid-Beveland.
De Back betuigde spijt tegenover de ruim 15.000 getroffen huishoudens.