Te veel stikstof oorzaak storing

De verbrandingswaarde van het gas wordt dan te laag en gastoestellen en waakvlammen gaan uit.
Het gas in het mengstation komt uit Engeland. Om dit gas voor Nederlandse huishoudens geschikt te maken, wordt stikstof toegevoegd.
Tijdens de storing vrijdagavond is er te veel stikstof bijgekomen.