Zeeuws Biologisch Museum wil meer

Gedacht wordt aan een nauwe samenwerking of fusie met Het Zeeuws Landschap en het gebruik van het gehele kasteel Westhove.
Op dit moment zijn er grote problemen bij het museum. Volgens het bestuur is het museum te klein om voort te kunnen bestaan.
De provincie stelt 55.000 gulden beschikbaar voor een onderzoek naar de mogelijkheden van het museum.