ZMF boos over beleid van waterschap

Vooral het nieuwe Lozingenbesluit waarin regels staan om watervervuiling door mest en bestrijdingsmiddelen te beperken, is bij de ZMF in het verkeerde keelgat geschoten.
Volgens de Milieufederatie blijkt eruit dat het waterschap meer oog heeft voor het landbouwbelang dan voor de natuur. De ZMF vindt dat het waterschap voor beide oog moet hebben.