Gladheidsbestrijding begonnen

Rijk, provincie en waterschap pakken ieder de gladheid op hun eigen wegen aan.
Het waterschap beheert dik 2.000 kilometer plattelandswegen op Walcheren, Noord- en Zuid Beveland en Tholen, Het schap strooit niet op alle polderwegen, omdat dat te duur is en zout het milieu belast. Er wordt op ruim 400 kilometer weg gestrooid.