Scheuren door polder verleden tijd

Vanaf 1 januari worden alle polderwegen rondom Axel, de zogenaamde 'ruit', 60 kilometerzone.
Het waterschap, dat deze wegen beheert, hoopt zo de polders minder aantrekkelijk te maken voor weggebruikers. De maatregel is onderdeel van het project Duurzaam Veilig en moet de polders veiliger maken.