Geen olie in scheepswrak

Rijkswaterstaat heeft afgelopen week vijf boringen verricht in het schip, omdat het vermoeden bestond dat in de brandstoftanks nog gasolie zou zitten.
De Alan A Dale was een Amerikaans zeeschip van 110 meter lang dat in 1944 in brand werd geschoten en zonk in de Pas van Borsele. Het wrak wordt volgend jaar geruimd.