Overname sorteerafdeling Greenery

De veiling wilde van het sorteren af, omdat er verlies op wordt geleden.Met de overname willen de drie telers voorkomen dat er in Kapelle helemaal geen appels en peren meer gesorteerd zouden kunnen worden.
De drie hebben al geïnvesteerd in een computergestuurde sorteerlijn. Die wordt in december in gebruik genomen.
Er vallen geen gedwongen ontslagen.