Nieuwe IC-afdeling Goes bijna klaar

Het afgelopen halfjaar is de IC-afdeling verbouwd in verband met de uitbreiding van 9 naar 16 bedden.
De komende weken wordt de nieuwe apparatuur geplaatst en daarna wordt de afdeling in gebruik genomen. Er zou dan een eind moeten komen aan de capaciteitsproblemen van de IC-afdeling.