Dynamische drempels Poortvliet weg

Dat hebben B en W van Tholen besloten.
Omwonenden hadden geklaagd over geluidsoverlast en naar aanleiding daarvan werd een onafhankelijk bureau ingeschakeld om geluidsmetingen te verrichten. Uit dit onderzoek is gebleken dat als er vrachtverkeer over de drempels rijdt, er sprake is van 'onacceptabele piekgeluiden met trillingen'.