Nieuwe stuwen in Zeeuws-Vlaanderen

Waterschap Zeeuws-Vlaanderen heeft 600.000 gulden gestoken in dit stuwenproject, om het water langer vast te houden.
Dit komt ten goede aan de natuurontwikkeling en de landbouw. De stuwen horen bij het plan om het waterpeil in Zeeuws-Vlaanderen beter te beheersen.
Volgens voordvoerder Maenhout van het waterschap gaan de stuwen 30 jaar mee.