Uitbaggering M'burgse binnengracht

De afgelopen weken zijn verschillende metingen verricht om te bepalen hoe dik de modderlaag is en hoe erg het slib vervuild is.
Het vervuilde slib wordt voor verwerking naar het slibdepot van Zeeuwgrond in Vlissingen-Oost gebracht. Het is de bedoeling dat de gracht april volgend jaar helemaal is schoongemaakt.
terug naar inhoud .