Kolijn bezorgd over draagvlak SGP

De Staatkundig Gereformeerde Partij is voor de zoveelste keer aangesproken op hun beleid dat vrouwen geen lid mogen worden van de partij.
Deze keer waren het de vrouwelijke leden van de Partij van de Arbeid, de VVD, D66 en het CDA, die een brief aan de SGP schreven om te vragen hun standpunt ten aanzien van vrouwen in de partij te heroverwegen.