Schoolverlaters Walcheren leren vak

De 25 jongeren doen mee met een proefproject waarbij ze vier dagen per week werken en een dag op school zitten.
Voor schoolverlaters is het vaak moeilijk om een goede baan te vinden omdat ze geen diploma hebben. De proef ging van start op Walcheren en in vijf gemeenten elders in Nederland, en wordt begeleid door het Centrum voor Werk en Inkomen.