Bouw restaurant Terneuzen afgelast

Eigenaar Chi heeft geen vertrouwen in een goede afloop.
Als belangrijkste reden voert hij het lange wachten op de bouwvergunning aan en de daarmee gepaard gaande onzekerheid. De procedure nam veel tijd in beslag, door protesten van omwonenden en het standpunt van de gemeente Terneuzen om bomen niet te kappen.
De gemeente zegt het standpunt van Chi te betreuren.