Steeds minder patrijzen in Zeeland

Ten opzichte van de jaren zestig is het aantal patrijzen met 90% gedaald.
Dat komt vooral door de intensivering van de landbouw. De zaden die nu geplant worden zijn schoner dan vroeger, zodat er minder onkruid op het land groeit.
Patrijzen komen in Zeeland overigens alleen voor in Zeeuws-Vlaanderen en op Tholen. Voor beide regio's geldt dat de vogels er nog maar weinig voorkomen.