Geen woonzorgcomplex in Veere

Een raadscommissie heeft burgemeester en wethouders opgedragen het huiswerk over te doen.
Ze vond dat vooral de informatie aan de burgers onvoldoende was. De Stichting Veere en de winkeliers in de stad Veere zijn tegen de komst van het woonzorgcomplex.
De stichting vindt dat het gebouw van drie verdiepingen het silhouet van Veere aantast.