Sociale diensten nader onderzocht

Het ministerie heeft in totaal 28 gemeenten geselecteerd op basis van een risico-analyse bij alle gemeentelijke sociale diensten.
Het vervolgonderzoek richt zich onder meer op de vraag of de diensten wel genoeg doen om mensen uit de bijstand te krijgen. Vermeend sluit niet uit dat hij passende maatregelenneemt als onvoldoende wordt gepresteerd.