Boothuizen voor reddingsstations

De 20 meter lange en 40 ton wegende onderkomens voor de bemanning en boten van de stations zijn met kranen uit een binnenschip getild, en worden over een paar dagen naar hun ligplaats bij Veere en de Roompotsluis gevaren.
De boothuizen van ongeveer 300.000 gulden per stuk zijn bekostigd uit giften aan de reddingsmaatschappij KNRM.