Boren in oostbuis tunnel hervat

Anderhalve week geleden werd de boor stilgelegd toen er door een lekkage zo'n 3 miljoen liter water naar binnenstroomde.
De verwachting was toen dat de problemen snel opgelost konden worden, maar de reparaties namen meer tijd in beslag dan was gepland. De kosten zijn inmiddels opgelopen tot ruim drie miljoen gulden.