Confrontatie-project reclassering

Op die manier moet de kans op herhaling worden verkleind.
Als je een dader en slachtoffer met elkaar in gesprek brengt, kan het slachtoffer vragen waarom het misdrijf is gepleegd en wordt de dader misschien minder gewelddadig, is de achtergrond van het project.