"Tijdelijke stop ziekenhuisfusies"

Dat geldt ook voor besluiten die al genomen zijn.
Eerst moet duidelijk zijn wat de basiszorg moet zijn in algemene ziekenhuizen. Voor het ziekenhuis in Vlissingen zou dat kunnen betekenen dat de beslissing om de afdelingen kindergeneeskunde en verloskunde naar Goes te verhuizen, teruggedraaid moet worden.